FAKTA

Plats: Linköping

Byggstart: Q1 2026

Inflyttning: Q3 2027

FOLKUNGAVALLEN

Kommande projekt

FAKTA

Plats: Linköping

Byggstart: Q1 2026

Inflyttning: Q3 2027

55 BRF LÄGENHETER

 

Vi bygger vårt andra bostadsprojekt i Linköping, denna gång blir det 55 bostadsrätter i Folkungavallen. Linköping expanderar snabbt och kommunen arbetar konsekvent med att försöka utveckla markanvändningen så att fler boende kan ta del av den centrala stadens utbud. Ambitionen ledde till att det för några år sedan togs ett beslut om att avveckla Folkungavallen som fotbolls och friidrottsarena.

Folkungavallen kommer i sin nya skepnad erbjuda högkvalitativt boende med tillgång till innerstadens service men även omedelbar närhet till natur och den oas som Tinnerbäcksbadet med tillhörande park utgör.

Förprojektering
Bygglov
Projektering
Produktion
Inflytt

INTRESSEANMÄLAN

Vi kopplar dig till mäklaren direkt!

 

   

   

  BYGGNADSBESKRIVNING

  Byggnaden delas in i två delar vid en knäck längs Hamngatan. De två byggnaderna har samma struktur och typologi, det som skiljer är valören på fasaderna. De två byggnaderna utstrålar på samma sätt som ett syskonpar likheter i det stora men med egna identiteter.

  Vertikalt indelas byggnaderna i tre delar; entrévåningen, bostadsvåningarna och takvåningen. En klassisk indelning med förankring i stadsmiljön. Kulörmässigt binds delarna ihop med den grågröna fasadkulören som bas och med den gråbruna plåtkulören som accent. De två kulörerna har koppling till naturens färgskala och är dova till sin natur, men samspelar på ett sätt som skänker fasaden liv.

  Materialmässigt används naturmaterial med sten som huvudelement. Fasadskiffer kombinerat med granitsten täcker det mesta av fasaderna mot gatan och med en ljus sten och puts mot innergården.

  EKOLOGISK HÅLLBARHET

  Sunda, naturliga hållbara material som ser bra ut länge används för att ge huset en lång livslängd. För miljöklassning av byggmaterialen kommer miljöklassningssystemet Basta att användas. Minimerade materialtransporter bidrar till en bättre byggprocess och slutprodukt ur ett klimatperspektiv, medan sedumtak ger tillbaka grönyta till byggnadens fotavtryck och bidrar till regnvattenhantering. Här finns det möjlighet att kombinera sedumytan med solceller.

  På entréplan planeras det för en restaurang och här finns även plats för cykelparkering och meck-plats för cyklar, återvinning och förråd förenklar möjligheten för en hållbar livsstil för de boende. Det ska vara enklare att ta cykeln än att gå till parkeringsgaraget för att hämta bilen. Det ska vara enkelt att sopsortera och det ska utföras i ljusa och rymliga lokaler.

  Förutom sedum på taket bidrar generöst tilltagna växtzoner på gården samt dagvattenmagasin som förläggs under gårdsytan till lokalt omhändertagande av dagvattnet. Social hållbarhet och hållbar livsstil

   

   

   

  SOCIAL HÅLLBARHET

  Husets lägenheter varierar i storlek för att bidra till en mångfald i områdets bostadsutbud. Samtliga lägenheter är välplanerade med stora fönster och franska balkonger. I de större lägenheterna finns även balkonger, de flesta av dem mot innergård i västläge. Kommunikationen inne i byggnaden sker genom generösa trapphus och entréer med access till cykel- och lägenhetsförråd, återvinning och övrig service.

  Entréerna är ljusa och luftiga och kopplar trapphusen samman med gata, trottoar och även med innergården. På entréplan finns bostadskomplement och entréer ut mot gata som har stora glaspartier för att förse insidan med ljus på dagarna och utsidan med ljus på kvällarna. Detta skapar en tryggare gatumiljö och trevligare innemiljö.

  Byggnaden och gårdsmiljön är utformade för att underlätta för använding och förvaring av cyklar. På gården och i cykelrum på entréplan finns gott om parkeringsmöjligheter, både för vanliga cyklar elcyklar med laddningsbehov. Det finns även parkering för lådcyklar. Ett cykelmekrum med avspolningsmöjligheter finns i anslutning till ett av cykelrummen, med smidig access direkt från gatan. Både passager in och ut från byggnaden och gården samt genomgående hissar och entréer underlättar transport av cyklar till parkering eller meck-rum, vilket underlättar för de som vill använda cyklar till vardags.

  Det är enkelt att ta med cykeln upp till lägenheten, som man ofta vill göra med mer påkostade träningscyklar vilka ofta förvaras inne i lägenheten.

  Individuell mätning av el tydliggör användandet för varje enskild lägenhet. På så sätt blir både kostnad och påverkan synlig samtidigt som den enskilde själv kan dra nytta av ett mer restriktivt nyttjande av el.
  Idé