KLIMATSMARTA HEM

ACASA Bostad utvecklar bostäder med naturen som bas. Våra bostäder ska bidra till en bättre miljö. Därför har vi gjort valet att bygga med fokus på hållbara material. Tysta, naturliga, vackra och klimatsmarta bostäder – i levande, växande städer.

Ett hem är inte bara ett hem. Det blir allt viktigare att vi lever i långsiktig harmoni med naturen och miljön omkring oss. På Acasa Bostad har vi en stor erfarenhet av att arbeta med naturliga, klimatsmarta material för

att utveckla nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden och studentboenden i växande städer med bostadsbrist.

På Acasa Bostad präglas vårt arbete av en helhetssyn där vi skapar ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara hus och stadsdelar. Vi bygger yteffektiva lägenheter i vackra, energisnåla hus, i ett attraktivt erbjudande för landets kommuner och våra investerare

MÅNGA FÖRDELAR MED TRÄ

När Ni väljer ett hem med trästomme istället för traditionellt byggmaterial som t.ex. betong eller stål så gör Ni ett smart miljöval. En trästomme är koldioxidneutral medan både stål och betong bidrar till stora koldioxidutsläpp under både tillverkningen och under byggskedet. En trästomme är enklare, tystare, säkrare och snabbare att bygga än traditionella stommar. Ett hem med trästomme upplevs tystare, varmare och även mer behaglig.

En annan fördel med träkonstruktioner är vikten. Eftersom trä bara väger 30% jämfört med betong så är det enklare att transportera. Det betyder färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp vid transport. Då trähuset är lättare kan man göra enklare grundläggningar vilket går snabbare och kostar mindre.

EN DOFT AV NATURENS EGET MATERIAL

Trä doftar gott och välkomnande. Det innehåller inga skadliga eller giftiga kemikalier. Under byggnationen och vid inflyttning säkerställer vi att träet har rätt fuktkvot. Det resulterar i en boendemiljö där man mår bra redan från första dagen.

SKOGEN – EN OÄNDLIG RESURS.

För varje nytt träd som avverkas återplanteras tre nya. En välskött skog är en oändlig resurs och ger oss ett verkligt förnyelsebart material. Vi använder PEFC-certifierat trä, vilket är en märkning för att det trä/träprodukter vi använder kommer från ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk längs hela näringskedjan.

 

HÅLLBART OCH BRANDSÄKERT BOENDE.

Träkonstruktioner kräver inget underhåll. En välskött träfasad håller mer än 100 år, det kallar vi hållbart. Massivträ brinner jättedåligt men väldigt kontrollerat när det utsätts för höga temperaturer. Massivträ börjar inte brinna när det utsätts för höga temperaturer utan förkolnas bara på ytan.

Då konstruktionen är kompakt så kan inte branden få fäste och hålls därmed intakt. Utrymning kan då ske på ett säkert sätt. Vid brand i en traditionell konstruktion däremot så gör värmen stålet till nykokt spagetti eller så bryter värmen ner stålet i den armerade betongen, vilket försvårar släckningsarbetet och gör brandmännens arbete mer riskfyllt. I kombination med ett sprinklersystem bor du i ett riktigt brandsäkert boende.

MINDRE EKONOMISK VINST MEN HÖGRE MILJÖVINST.

ACASA bostad skiljer sig mot de stora bostadsbolagen som bygger i betong. Vårt fokus ligger inte på att optimera vinsten i kronor för varje projekt. Vi tror på att vinsten av en bättre miljö är både större och trivsammare för alla i det långa loppet.

MARKÄGARE SOM TAR ANSVAR FÖR MILJÖN

För dig som markägare innebär valet av ACASA ett bidrag till en bättre miljö. Att marken ni äger går till det bästa möjliga boendet ur en miljöoch boendeaspekt. Det är något att vara stolt över.

 

NATURLIGA ENERGIKÄLLOR

På ACASA bostad har vi valt att jobba med naturens energikällor. Solenergi och bergvärme är dominerande energikällor i de flesta projekt vi färdigställt och även för pågående och kommande projekt.

SOLENERGI

Med solenergi producerar vi klimatvänlig hushållsel till bostadsområdet. Vi tar hand om all överskottsel genom att sälja vidare till energibolagen. Solens energi är både beständig och förnybar. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra farliga utsläpp som påverkar miljön.

BERGVÄRME

Med bergvärme hämtar vi värme från jorden och det ger en jämn värme året runt med låga kostnader. Bergvärme kräver inte någon typ av förbränning och släpper inte ut några farliga ämnen, i jämförelse med de värmesystem som hämtar energi ur fossila bränslen. På så sätt sparar vi på naturens resurser och minskar markant utsläpp av kväveoxid och koldioxid.

FTX - VENTILATIONSSYSTEM

Vi har valt att bygga FTX ventilationssystem i våra bostäder för att återanvända den värme som skapas i ett hem. FTX är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning som innebär att den varma luften går upp och ut värmer den inkommande kalla luften. På så sätt skapas en naturlig uppvärmning som ger full kontroll över mängden friskluft som tillförs i hemmet.
JOBBAR MILJÖSMART OCH HÅLLBART

Vi arbetar med slittåliga material med lång hållbarhet när vi bygger. Detta är för att minska omfattningen av underhåll och på så sätt skapa klimatsmarta hem. Vi har arbetat mycket med materialet Dekton när vi bygger kök. Dekton är ett material som klarar extrem hetta och mycket slitage utan synbar påverkan.

HÅLLBARA BOSTADSOMRÅDEN

AVFALL OCH KÄLLSORTERING

En viktig del i ett hållbart bostadsområde är att erbjuda möjligheterna till källsortering. Alla kommuner i Sverige har lite olika förutsättningar och därför är det viktigt att man hittar bästa möjligheterna för att skapa hållbara och klimatsmarta lösningar. I våra bostadsområden finns det alltid miljörum där källsortering sker. Vi arbetar för att göra det enkelt att vara klimatsmart även som boende.

MÖJLIGHET ATT SKAPA NÄRPRODUCERAD INNERGÅRD

För oss är det minst lika viktigt att skapa hållbara miljöer även inom fastigheterna. I projektet i Gagnef har vi valt allt låta hyresgästerna vara med och skapa ett hållbart hushållsområde. Här har vi erbjudit möjligheten till ett eget växthus/pergola med stora rabatter och förutsättningar att ge hyresgästerna närproducerade råvaror.