blog banner

Miljöministern i trähus

15 Oct 2021
I oktober kommer regeringen att presentera en stadsutvecklingspolitisk plan, den första som gjorts. Två områden kommer framför allt att lyftas fram i den och i båda fallen finns kopplingar till Vallastaden.

Strängt poängsystem gav önskade kvaliteter i Vallastaden

15 Oct 2021
– Vi var benhårda. Ingen har tilldelats mark i Vallastaden utan att visa hur de ska leva upp till sina utfästelser, säger Magnus Liljedahl på Linköpings kommun.

Vallastaden 2017 – Universell utformning som inte når ända fram

15 Oct 2021
DHR besökte förra veckan den pågående bomässan Vallastaden 2017 i Linköping. Mässan hålls i ett nybyggt område där 40 stycken bolag sammanlagt har byggt 1000 lägenheter.

Rickard Stark i Snåret: ”Vallastaden representerar verkligen marknadsekonomi”

15 Oct 2021
I början av september slogs dörrarna upp till Linköpings bo- och samhällsexpo i den nya stadsdelen Vallastaden.

Fler artiklar

15 Oct 2021
Samlade artiklar från tryckt media, DN Kultur, Fastighetstidningen, Aftonbladet, NTT