Många fördelar med trä

När Ni väljer ett hem med trästomme istället för traditionellt byggmaterial som t.ex. betong eller stål så gör Ni ett smart miljöval. En trästomme är koldioxidneutral medan både stål och betong bidrar till stora koldioxidutsläpp under både tillverkningen och under byggskedet. En trästomme är enklare, tystare, säkrare och snabbare att bygga än traditionella stommar. Ett hem med trästomme upplevs tystare, varmare också mer behaglig.

En annan fördel med träkonstruktioner är vikten. Eftersom trä bara väger 30% jämfört med betong så är det enklare att transportera. Det betyder färre lastbilar på vägarna och mindre utsläpp vid transport. Då trähuset är lättare kan man göra enklare grundläggningar vilket går snabbare och kostar mindre.

En doft av naturens eget material

Trä doftar gott och välkomnande. Det innehåller inga skadliga eller giftiga kemikalier. Under byggnationen och vid inflyttning säkerställer vi att träet har rätt fuktkvot. Det resulterar i en boendemiljö där man mår bra redan från första dagen.

Skogen – en oändlig resurs.

För varje nytt träd som avverkas återplanteras tre nya. En välskött skog är en oändlig resurs och ger oss ett verkligt förnyelsebart material. Vi använder PEFC-certifierat trä, vilket är en märkning för att det trä/träprodukter vi använder kommer från ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart skogsbruk längs hela näringskedjan.

Hållbart och brandsäkert boende.

Träkonstruktioner kräver inget underhåll. En välskött träfasad håller mer än 100 år, det kallar vi hållbart.

Massivträ brinner jättedåligt men väldigt kontrollerat när det utsätts för höga temperaturer. Massivträ börjar inte brinna när det utsätts för höga temperaturer utan förkolnas bara på ytan. Då konstruktionen är kompakt så kan inte branden få fäste och hålls därmed intakt. Utrymning kan då ske på ett säkert sätt. Vid brand i en traditionell konstruktion däremot så gör värmen stålet till nykokt spagetti eller så bryter värmen ner stålet i den armerade betongen, vilket försvårar släckningsarbetet och gör brandmännens arbete mer riskfyllt.

I kombination med ett sprinklersystem bor du i ett riktigt brandsäkert boende.

Mindre ekonomisk vinst men högre miljövinst.

ACASA bostad skiljer sig mot de stora bostadsbolagen som bygger i betong. Vårt fokus ligger inte på att optimera vinsten i kronor för varje projekt. Vi tror på att vinsten av en bättre miljö är både större och trivsammare för alla i det långa loppet.

Markägare som tar ansvar för miljön.

För dig som markägare innebär valet av ACASA ett bidrag till en bättre miljö. Att marken ni äger går till det bästa möjliga boendet ur en miljö- och boendeaspekt. Det är något att vara stolt över.

Kontakta oss