ATT VARA HYRESGÄST

Här har vi samlat allt du behöver veta när du bor i en hyresrätt med Acasa Bostad. Rättigheter, skyldigheter, tips och råd för dig som hyresgäst. Har du frågor om din hyresrätt, under hyresperiod eller inför en hyresperiod så är du välkommen att kontakta oss.

Vi svarar på frågor om hyresavierna, vägleder dig vart du gör felanmälan och kan svara på frågor gällande parkeringsplatser i ditt område, och mycket annat. Vid akuta felanmälningar och support kan du alltid vända dig din fastighetsskötare.

A

ADRESSÄNDRING

Adressändra i god tid innan du flyttar. Din adressändring gör du på adressändring.se. När du gör en adressändring måste du ha ditt lägenhetsnummer som består av fyra siffror. Lägenhetsnumret hittar du i ditt hyreskontrakt eller på din lägenhetsdörr.

Du måste också göra en flyttanmälan till Skatteverket för att få rätt folkbokföringsadress. Du måste själv göra en anmälan om ändrad adress till exempelvis försäkringsbolag, banker, föreningar och vänner

ANDRAHANDSUTHYRNING

Ska du studera eller arbeta på annan ort, flytta ihop med din partner på prov eller har annat godtagbart skäl? Då kan du få tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand. Kontakta alltid oss i god tid innan så hjälper vi dig fylla i en blankett för ansökan om andrahandsuthyrning. Du måste ange varför du vill hyra ut, hur länge och till vem.

Tänk på att det är du som har förstahandskontraktet och därmed är ansvarig för att hyran betalas och att det inte uppstår skador i lägenheten. Om du hyr ut i andra hand utan att Acasa Bostad godkänt det kan du förlora ditt hyreskontrakt.

Du bör alltid skriva ett avtal med andrahandshyresgästen. I kontraktet, som du kan köpa på nätet eller i bokhandeln, bör du ange för vilken tid som avtalet gäller och vad som sker om hyresgästen missköter sig. Den som hyr i andra hand får inte överta hyreskontraktet.

Kom ihåg att ange var Acasa Bostad kan nå dig. Vet du med dig att du kan vara svår att komma i kontakt med under tiden som du hyr ut din lägenhet ska du lämna en fullmakt till en person som har rätt att företräda dig som hyresgäst samt meddela Acasa Bostad de uppgifterna.

AUTOGIRO

Vill du betala dina avier med autogiro måste vi få in ett autogiromedgivande. En blankett för autogiromedgivande tilldelas dig som hyresgäst på inflyttningsdagen. Har du tappat bort din blankett kan du kontakta oss på Acasa Bostad så får du en ny blankett skickat till dig via post eller e-post.

AVFALL

I vissa av Acasa Bostads bostadsområden finns källsorteringsrum. Det är där du slänger dina sopor till återvinning och hittar information om vilka sopor som kan återvinnas. De sopor som inte går att återvinna, restavfallet, ska du slänga i en väl försluten påse. Tänk på att den inte får innehålla farligt avfall, kemikalier, elektronik eller grovsopor. Dessa måste du transportera till en återvinningscentral eller återvinningsstation i din kommun. Det är viktigt både för miljön och av kostnadsskäl att du sorterar rätt. Våra bostadsområden har ofta separat sortering för matavfall, detta slängs i papperspåsar som du kan hämta på närmaste mataffär.

Saknas källsorteringsrum i ditt område ska du lämna soporna på en återvinningscentral. Farligt avfall, elektronik samt grovsopor tar du till en återvinningsstation. Information om var det finns återvinningscentraler och återvinningsstationer hittar du på din kommuns hemsida.

B

BADRUM

Du får inte borra eller göra andra hål i ytskiktet i badrummet. Vill du sätta upp något på väggarna måste du först prata med din bovärd. Det är för att undvika att det blir vattenskador i våtrummet. Duschdraperi är inte standard men du bör sätta upp ett som skydd mot vattnet. Välj en modell av draperistång som inte behöver skruvas fast i väggen, då är den lätt att ta med vid flytt och det blir inga skador på väggen.

Tänk på detta:

 • Det är ditt ansvar att hålla rent och rensa i avloppet till tvättstället samt i golvbrunnen så att det inte blir stopp.
 • Det är förbjudet att spola ned medicin, kemikalier, kattsand, dambindor, tops samt fett från stekpannor i toaletten.
 • Tänk på dina grannar. Undvik att duscha och tappa upp badvatten på tider när dina grannar kan störas av bruset i vattenledningarna.
 • Badrumsskåpet tillhör standardutrustningen i bostaden och ska lämnas kvar när du flyttar.

BALKONG

Vill du hänga upp blomlådor på balkongen gör du det på insidan av balkongräcket. Paraboler fästs också på insidan av säkerhetsskäl. Grillning på balkongen är endast tillåten om du använder el-grill. Det är förbjudet att skaka mattor. Och tänk på att rökning på balkongen kan störa dina grannar.

BARNVAGNAR

Av säkerhetsskäl får du inte ställa barnvagnen i trapphuset eller entrén. Börjar det brinna måste utryckningspersonalen kunna komma fram. Men det är också av hänsyn till dina grannar och deras framkomlighet. I vissa av våra hus finns det särskilda barnvagnsrum.

BESIKTNING

I samband med att du flyttar utför Acasa Bostad två besiktningar, en förbesiktning samt en slut- och städbesiktning på själva flyttdagen. Detta görs för att vi ska kunna planera reparationer och underhåll och för att du ska få en möjlighet att rätta till eventuella brister och fel. Förbesiktningen vill vi utföra så snart som möjligt, helst inom två veckor efter din uppsägning.

Kontakta oss på 0706959582, alternativt på mailen: julia@acasabostad.se för att boka besiktning.

BRAND

Ring 112 om du upptäcker en brand eller annan fara.

BRANDVARNARE

Acasa Bostad har satt upp brandvarnare i alla bostäder. Du måste med jämna mellanrum kontrollera att den fungerar, det vill säga att batteriet inte har tagit slut. Gör det lämpligen en gång i månaden. En brandvarnare är en billig livförsäkring. Acasa Bostad ansvarar för att det sitter en i varje bostad och du som hyresgäst för att batteriet fungerar.
Bredband, TV och telefoni
Information om bredband/tv/telefoni hittar du i den separata information som du fick när du flyttade in i lägenheten. Du kan även kontakta oss på Acasa Bostad.

C

CYKLAR

Du får inte ställa din cykel i trapphuset eller på andra ställen där den kan hindra utrymning. Ställ cykeln inom- eller utomhus på de platser som Acasa Bostad anvisat. I vissa av våra bostadsområden har vi cykelrum.

D

DEPOSITION

Innan du flyttar in kräver vi alltid en deposition. Detta motsvarar en hyresavgift utan tillägg och betalas tillbaka när du flyttar ut. Har du orsakat skador på lägenheten, inte flyttstädat eller lämnar kvar saker i förrådsutrymme så kommer du debiteras för detta och summan dras då av från depositionen. Var alltid noga med att anmäla skador i god tid för att undvika missförstånd och för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig åtgärda skador innan du flyttar ut.

DIREKTBYTE

Vill du byta lägenhet med en annan hyresgäst, ett så kallat direktbyte? Kontakta oss på Acasa Bostad så ser vi över hur vi lämpligast går till väga.

DISKMASKIN

Alla våra bostäder har en diskmaskin. Det är ditt ansvar att hålla det torrt och rent runt maskinen för att undvika vattenskador. Du ansvarar även för att med jämna mellanrum göra rent i bottensilen.

DÖRRAR

Du får ta bort innerdörrarna i lägenheten förutsatt du sätter tillbaka dem när du flyttar. Tänk på att förvara dem så att de inte skadas

E

E-FAKTURA

Du kan betala din hyra till Riksbyggen via en elektronisk faktura, en så kallad e-faktura. Det är miljövänligt och du riskerar inte att missa att betala hyran i tid. Vill du betala din hyra genom e-faktura vänder du dig till din bank så hjälper de dig att komma igång. Glöm inte att informera oss på Acasa Bostad om du väljer e-faktura. Dina första avier får du alltid via post, därefter skickas avierna via e-post.

EL

I de flesta av våra bostäder kan du som hyresgäst välja vilken elleverantör som är förmånligast för dig. Det är du som väljer och ingår avtal, samt även säger upp elavtal vid flytt.

ENTRÉN

Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att ställa upp entrédörrar och de ska hållas låsta på natten så att obehöriga inte kommer in. Det får dessutom inte stå cyklar, barnvagnar, möbler och annat i entréer, trapphus och loftgångar. Detta för att underlätta för städpersonal men också på grund av brandrisken och för att ambulans- och räddningspersonal ska kunna utföra sitt arbete.

F

FELANMÄLAN

Anmäl fel och skador i din lägenhet och i gemensamma utrymmen till fastighetsskötaren och gör din felanmälan via får fastighetsportal. Kontaktuppgifter till
din fastighetsskötare och inloggningsuppgifter till portalen får du i samband med inflyttning.

FLYTTSTÄDNING

När du flyttar från en lägenhet måste du flyttstäda. Det innebär i stort sett att allt i lägenheten måste göras rent.

Kom ihåg att tömma och göra rent i ditt förråd, garage och andra utrymmen som du hyrt. Om flyttstädningen inte utförts på ett godtagbart sätt kommer du som
hyresgäst debiteras kostnaden för städning och eventuell borttransport av saker. Detta dras av på den deposition du betalar vid inflyttning.

FLÄKT

Du bör rengöra filtret i fläktkåpan över spisen en gång i månaden. Diska filtret i diskmaskin eller med diskmedel. Fläkten ovanför spisen är en del av ventilationssystemet
och suger ut matos men också luft från badrummet. Tänk även på att rengöra ventilen i badrummet. Ett tips är att linda hushållspapper runt en
matkniv och ta bort dammet i springan med den. OBS! Lossa inte på några skruvar på ventiler så att inställningarna ändras.

FÅGLAR

Du får inte mata fåglar från balkongen eller fönstret. Fågelmaten som faller till marken lockar till sig råttor och annan ohyra.

FÖRRÅD

Se till att ditt källar- eller vindsförråd är låst och titta till förrådet regelbundet för att se att ingen har försökt bryta sig in. Du får inte förvara brandfarliga ämnen
i ditt förråd. Gångar och trappor i källare och vind är utrymningsvägar och får inte belamras med saker.

G

GARAGE

Kontakta oss på Acasa Bostad om du vill hyra en parkeringsplats/garageplats. Garagen får inte användas som förråd eller som en plats att reparera bilen. Du får
inte förvara brandfarliga vätskor eller gaser i garaget.

GRILLA

Använder du el-grill är det tillåtet att grilla på balkongen, i övriga fall ska du grilla på en säker plats. Se till att röken från grillen inte stör din omgivning och tänk
på brandrisken.

GROVSOPOR

Grovsopor ska du lämna till en återvinningscentral. Se din kommuns hemsida. Se även med information om sophantering under Avfall.

H

HATTHYLLA

Om du sätter upp en egen hatthylla ska du spara den ordinarie hyllan och montera upp den när du flyttar. Den ingår i bostadens standardutrustning.

HEMFÖRSÄKRING

Du måste ha en hemförsäkring när du är hyresgäst. En hemförsäkring är mycket viktigt för dig som hyresgäst om det inträffar skador eller brott. Inträffar till exempel
en stor vattenskada som medför att du tillfälligt måste flytta från din lägenhet är det din hemförsäkring som står för de kostnader du får för alternativt
boende, förstörd egendom och annat.

HUSDJUR

Visa hänsyn och se till att ditt husdjur inte stör dina grannar. Ta inte med dig husdjuret till tvättstugan eller andra gemensamma utrymmen eftersom det finns
många allergiker. Ditt husdjur får inte heller förorena sandlådor och andra platser där barnen leker. Du ansvarar för att husdjur inte går lösa i trapphus och på
gårdsplats på fastighetsområdet.

HYRA

Hyran betalar du i förskott en månad i taget. Du kan också välja att få avin som e-faktura, det vill säga via internet. Ett smidigt sätt att se till att hyran är betald i
tid är att betala via autogiro. Se även Autogiro och E-faktura. Betalar du inte i tid skickar Acasa Bostad ett inkassokrav. Obetald hyra kan leda till uppsägning och
vräkning.

HYRESAVTAL

Ett hyresavtal visar att du har rätt att bo i lägenheten och är en värdehandling. Ha gärna en kopia hemma på avtalet. Låser du dig till exempel ute och behöver
en låssmed måste du kunna bevisa att det är du som bor i lägenheten. Förvara originalet som ett värdepapper.

HYRESGÄSTFÖRENINGEN

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för hyresgäster. De arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad.

HYRESLAGE

Hyreslagen är en lag som reglerar förhållandet mellan den som hyr ut och den hyrande, ibland omnämns den i samband med lägenhetsuthyrning. Hyreslagen
ingår i Jordabalken, kapitel 12.

HYRESNÄMNDEN

Hyresnämnden medlar i tvister som rör bostäder och lokaler. Nämnden fattar beslut i vissa frågor, till exempel rätten att hyra ut en lägenhet i andra hand.

HÅLLBARHETSARBETE

Acasa Bostad är ett hållbart företag som genom långsiktighet, trygghet och samverkan skapar hållbara boendemiljöer. Vi har stort fokus på att bygga i klimatsmarta
material och vill alltid förebygga hållbara hushåll och fastigheter. Läs mer om våra klimatsmarta hem på Klimatsmarta hem (denna länk ska ändras, nu
är det OM OSS)

I

INDIVIDUELL MÄTNING AV VARM-OCH KALLVATTEN

Acasa Bostad har individuell mätning av vattenförbrukning. Detta debiteras på schablonbelopp på din månadsavisering och stäms av vid årsskiftet.

INFLYTTNING

Om du har anmärkningar på städningen kontaktar du oss på Acasa Bostad. Är problemen omfattande gör vi en städbesiktning. Har du gjort upp med den föregående
hyresgästen om att få flytta in före kontraktsdatumet kan du inte begära ersättning om lägenheten är dåligt städad.
Din lägenhet ska vara besiktigad innan du flyttar in. Om du har synpunkter på besiktningen hör av dig till oss direkt.

K

KÄLLSORTERING

Som hyresgäst ska du källsortera dina sopor i de fraktioner som finns i just ditt område. Följande sortering gäller generellt: pappersförpackningar och wellpapp,
metall, glödlampor, tidningar, ofärgat och färgat glas, hårdplast samt batterier. Saknas något kärl i ditt område lämnar du de soporna på en av kommunens återvinningsstationer.

Grovsopor ska lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Information om var dessa ligger hittar du på din kommuns hemsida.

L

LÅS OCH NYCKLAR

Till din lägenhet hör tre nycklar. Nycklarna kvitterar du ut i samband med att du skriver på hyresavtalet. Behöver du fler nycklar kontaktar oss. Det är förbjudet
att göra egna kopior.

Att byta lås är dyrt så var rädd om dina nycklar. Har du förlorat nycklar och dessutom råkar ut för inbrott kan det leda till problem med hemförsäkringen.

Kontakta fastighetsskötaren om du låser dig ute.

Har du eget extralås på dörren och får problem måste du vända dig till en låssmed. Acasa Bostad har inte möjlighet att hjälpa dig.

För att sätta in sjutillhållarlås i ytterdörren ska du ha tillstånd av Acasa Bostad. Du måste då lämna alla nycklar till nästa hyresgäst. Om du gjort en felanmälan
och en fastighetsskötare ska gå in i din lägenhet måste du lämna sjutillhållarlåset öppet.

M

MATAVFALL

Närmare hälften av det som du slänger i soptunnan är matavfall. Genom att sortera matresterna kan man ta vara på både energin och näringen i maten. Matavfallet
blir till biogas och biogödsel. Biogas kan användas till fordonsbränsle och biogödsel kan ersätta konstgödsel i lantbruket.

Vissa kommuner har i dagsläget inte möjlighet till sortering av matavfallet. Bor du i en kommun som har matavfall i avfallssorteringen kan du hämta specifika
papperspåsar på de flesta mataffärer.

O

OHYRA

Du som hyresgäst är enligt Hyreslagen skyldig att så snart som du upptäcker ohyra eller skadedjur i lägenheten anmäla detta till hyresvärden. Kontakta Acasa
Bostad på 0706959582, eller kontakta din fastighetsskötare om du upptäcker ohyra eller skadedjur i din lägenhet. Det är viktigt att du gör det omedelbart så att
ohyran inte sprider sig.

P

PARABOL

Vill du sätta upp en parabol ska du kontakta oss på Acasa Bostad och söka tillstånd för detta. Det är inte tillåtet att själv montera en parabol utan tillstånd från
hyresvärden.

PARKERINGSPLATS

Kontakta oss på Acasa Bostad för att hyra en parkeringsplats. Då skrivs ett separat hyresavtal för specifik parkeringsplats som debiteras på din månadsavi. Det
är du själv som ansvarar för snöröjningen närmast bilen där plogbilen inte kommer åt.

R

RENGÖRINGSMEDEL

Med rätt städutrustning behövs sällan kemikalier. En duk eller mopp av mikrofiber tar bort smuts och bakterier med enbart vatten och det fungerar för de flesta
ytor: golv, diskbänk, fönster med mera. Behöver du använda rengöringsmedel välj miljömärkta och milda medel och överdosera inte. Produkter märkta med Bra
Miljöval eller Svanen innehåller inte hälsofarliga ämnen och är nedbrytbara.

Tänk på att rengöringsmedlen ska vara anpassade till det du vill rengöra. Starka rengöringsmedel är ofta skadliga för miljön och kan dessutom orsaka skada på
ytor i hemmet och då kan du bli ersättningsskyldig.

RENOVERA

Här hittar du svaren på vad du får renovera i en hyresrätt.

 1. BADRUM

  Om du bor i en hyresrätt får du inte borra eller göra andra hål i badrummets väggar, golv eller tak. Du får inte heller kakla eller måla om i badrummet själv
  utan tillstånd från din hyresvärd. Det är för att inte riskera att fuktspärren skadas.

  Vill du sätta upp något på väggarna i badrummet måste du först prata med din hyresvärd. Ett tips är att köpa sugproppar. Då slipper du borra i väggarna.

  Duschdraperi är bra att sätta upp ett som skydd mot vattnet. Välj en modell av draperistång som inte behöver skruvas fast i väggen. Då är den lätt att ta med
  vid flytt och det blir inga skador på väggen.

 2. MÅLA OCH TAPÅERTSERA

  Du har rätt att måla och tapetsera i lägenheten men arbetet ska utföras på fackmannamässigt sätt. Val av tapet och färg får inte vara för avvikande i annat fall
  kan du få betala för ommålning och omtapetsering när du flyttar. Du får inte måla direkt på tapeten utan lov från hyresvärden, måla eller sprutlackera köks
  luckor, garderobsdörrar eller andra dörrar.

 3. TVÄTTMASKIN OCH DISKMASKIN

  Om du vill ha en diskmaskin eller tvättmaskin i din hyresrätt måste du först fråga och få det godkänt av din hyresvärd. Vi godkänner oftast sådana installa
  tioner där det är möjligt.

  Installationen av diskmaskin måste utföras av en professionell elektriker eller VVS-montör. Det gäller alla typer av diskmaskiner: bänkdiskmaskiner, disk
  maskiner på golv och inbyggda diskmaskiner. Tar du bort ett skåp för att installera diskmaskin ska skåpet förvaras i ditt lägenhetsförråd.

  Vill du ha tvättmaskin i lägenheten måste du anlita en fackman för att koppla in VVS och el. Du kan bli ersättningsskyldig om det uppstår skador för att du
  inte tagit hjälp av en yrkesman. Kom också ihåg att inte tvätta mellan 22.00 och 06.00, eftersom vibrationerna från tvättmaskin och centrifug kan störa gran
  narna.

  Glöm inte att lägga ett golvskydd och läckageskydd under din tvättmaskin och diskmaskin.

 4. SKÅP OCH DÖRRAR

  Om du tar bort ett skåp ansvarar du för att förvara det på ett sätt så att det inte tar skada. Skåpet ska sättas upp igen när du flyttar från lägenheten.

  Du får ta bort innerdörrarna i lägenheten, om du sätter tillbaka dem när du flyttar. Tänk på att förvara dörrarna så att de inte skadas.

  Om du sätter upp en egen hatthylla ska du spara den gamla hyllan och montera upp den igen när du flyttar. Den ingår i bostadens standardutrustning och
  måste finnas på plats när du flyttar ut.

 5. BALKONG OCH UTEPLATS

  Vill du hänga upp blomlådor på balkongen gör du det på insidan av balkongräcket. Det är inte tillåtet av själv dra ut ström till en uteplats eller balkong. Det
  är förenat med livsfara och ska utföras av en fackman.

 6. VÄGGAR OCH EL

  Större ingrepp som att ändra planlösningen på lägenheten genom att ta bort eller sätta upp en vägg eller ett valv är inte tillåtet. Du får inte heller göra in
  grepp på lägenhetens fasta elinstallation.

RULLGARDINER

Vill du sätta upp rullgardiner eller mörkläggande gardiner bör du kontakta oss först och stämma av vilken montering som är lämplig för väggen. Det är inte tilllåtet
att montera rullgardiner, gardinstänger eller persienner i fönsterramen.

RÖKNING

Acasa Bostad tillåter INTE att du röker i lägenheten. Om du ändå röker i lägenheten kan det innebära att du får betala för det merarbete som orsakats på grund av
rökning. Besiktning görs i samband med avflyttning eller renovering. Visa hänsyn till din omgivning om du röker på balkongen. Det är förbjudet att röka i tvättstugan,
trapphuset och andra gemensamma utrymmen.

S

SLITAGE

I samband med underhåll av lägenheten eller när du flyttar görs en besiktning av bostaden för att se i vilket skick den är. Ett normalt slitage hör till men
bedöms skadorna som stora kan du bli ersättningsskyldig och få avdrag på depositionen.

STÖRNINGAR

Om du blir störd av dina grannar försök att i första hand prata med den som stör. Om det känns obehagligt tveka inte att kontakta oss på Acasa Bostad, alternativt
din fastighetsjour som har dygnet runt-service, så får du hjälp att kontakta störningsjouren på din ort. Numret till fastighetsskötaren och fastighetsjouren
finns i din trappuppgång.

Generellt gäller att det ska var tyst och lugnt i huset mellan klockan 22.00 och 06.00. Men visst får man ha fest någon gång. Tala om det för dina grannar några
dagar i förväg och visa hänsyn.

T

TITTÖGA

Ett tittöga i ytterdörren är inte standard i Acasa Bostads bostäder. Vill du sätta in ett tittöga ska du kontakta oss först. När du flyttar ska tittögat lämnas kvar och
du får inte ersättning för dina kostnader.

TRAPPHUS

Trapphuset får inte belamras med cyklar, barnvagnar, rullatorer och annat som gör det svårare för ambulans- och räddningspersonal att komma fram. Trapphuset
är en utrymningsväg. Börjar det dessutom brinna i föremål som står i trapphuset sprider sig röken och elden i huset. Att trapphuset ska vara tomt på saker är
för allas trivsel och så att städpersonalen kan utföra sitt arbete.

TVÄTTMASKIN OCH TORKTUMLARE

Våra bostäder har alltid tvättmaskin och torktumlare. I de mindre lägenheterna finns en kombi av både tvättmaskin och torktumlare. Du ansvarar för att tömma
vattenbehållaren i torktumlaren. Det är viktigt att vattenbehållaren inte blir överfylld, då kan det orsaka skador på både tumlaren och leda till vattenskador om
det står och läcker. I vissa bostäder har vi installerat en vattenavledare, kolla upp detta vid inflyttning. Du ansvarar för att rengöra filter från damm för att
minska risk för brand.

U

UNDERHÅLL

Våra bostäder underhålls efter behov, normalt med ett intervall om 12—14 år gällande ytskikt på väggar och 18—20 år gällande ytskikt på golv. Keramiska ytskikt
i badrum har länge underhållsintervall, normalt 40—50 år. Har du frågor kring underhåll av din lägenhet kontakta oss via mail: julia@acasabostad.se.

UPPSÄGNING

Vill du säga upp ditt hyresavtal kan du göra det genom att kontakta oss på Acasa Bostad. Uppsägningen kan också göras skriftligen till julia@acasabostad.se. Är
ni flera personer som står på avtalet måste samtliga skriva under uppsägningen.

Uppsägningstiden är tre månader från närmaste månadsskifte efter det att Acasa Bostad fått uppsägningen, om inte fast datum längre fram bestäms. Du kan
inte säga upp ditt hyresavtal via telefon.

Hyresavtalet är en värdehandling och bör därför rekommenderas vid postbefordran. Du använder ditt hyresavtal som blankett för uppsägningen. Det gäller
både för bostad och bilplatser. Du hittar den på sista sidan av ditt hyresavtal, kom ihåg att ange kontaktuppgifter samt ny adress.

UPPSÄGNING VID DÖDSFALL/DÖDSBO

Vid dödsfall kan avtalet sägas upp till upphörande vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen, om uppsägningen görs senast en (1)
månad efter dödsfallet. Vid senare inkommen uppsägning gäller tre (3) kalendermånaders uppsägningstid.

Efterlevande make, maka, registrerad partner, barn till den avlidne har rätt att säga upp avtalet. Släktskap, dödsfallsintyg bifogas med uppsägningen samt uppgifter
på vem som är kontaktperson och företräder dödsboet. Om det finns flera dödsbodelägare lämnar delägarna fullmakt på vem som har rätt att teckna
dödsboet.

UTEPLATS

Har du en lägenhet med uteplats är du ansvarig för att den sköts och underhålls så att den är trivsam för både dig och grannarna. Barnen får gärna ha en plaskdamm
på uteplatsen men det är av säkerhetsskäl inte tillåtet med en större badbassäng eller badpool.

UTFLYTTNING

Du säger upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden är tre kalendermånader och inleds vid närmaste månadsskifte efter att vi fått din uppsägning. Tänk
på att även säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.

Köplatsen avslutas samtidigt som du blir kontrakterad en plats av det du står i kö till. Du kan direkt ställa sig i kö på nytt om du vill och börja samla nya poäng.
Om du får kontrakt på lägenhet avslutas köplatsen där när du skriver kontraktet, men står du i kö för bostad för andra fastigheter samtidigt behåller du poängen
där.

Du måste lämna in alla nycklar till bostaden när du flyttar – även eventuella kopior. Kom ihåg att lämna in nycklar till fastigheten vid utflyttning.

Flytta el, internet och telefon – avsluta ditt gamla elabonnemang till samma uppsägningsdatum som ditt hyreskontrakt och teckna ett nytt abonnemang på den
nya adressen. Du måste även anmäla flytt av telefonabonnemang och Internetabonnemang.

Besiktning av lägenhet—vi gör en avflyttningsbesiktning så tidigt som möjligt efter din uppsägning. Det är bra om du själv kan vara med för att diskutera eventuella
skador i lägenheten. Vid skador eller onormalt slitage på till exempel parkett, tapet, dörrar eller skadade fönsterrutor kan du bli ersättningsskyldig. Tänk
på att all utrustning som tillhör lägenheten måste finns på plats vid besiktningen. Hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinbeslag o s v. Om du
fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för lägenhetsutrustning lämnar du kvar dem i lägenheten till nästa hyresgäst.

Ta med allt—ta med dig grovsopor och alla dina tillhörigheter när du flyttar, även de saker som du förvarar i förråd, garage och på balkong eller uteplats.

Visning av lägenheten—Du måste vara beredd på att visa upp din lägenhet som du ska flytta ifrån för de personer som fått erbjudande om att flytta in efter dig.
Om du vill medverkar vi gärna vid visningen.

V

VENTILATION

Det är viktigt att du inte sätter igen eller ändrar inställningar på luftventilerna i lägenheten. Det är oberoende på vilken typ av ventilation bostaden har: självdrag,
frånluft eller till- och frånluft.

Du måste själv hålla rent i frånluftsventiler i toaletter och badrum. Dammet tar du bort genom att torka springan med en matkniv som du lindat hushållspapper
runt.

VISA HÄNSYN

Som hyresgäst ska du alltid visa hänsyn till dina grannar genom ordning, reda och sundhet. Tänk på grannarna när du lyssnar på musik eller spelar instrument.
Bastoner och vibrationer hörs genom stora delar av huset. Även högt ljud från tv och radio kan störa. Mellan klockan 22.00 och 06.00 ska det vara tyst i huset.

VRÄKNING

Riksbyggen kan tvingas säga upp en hyresgäst. Anledningar kan vara obetald hyra, vanvård, missbruk eller störningar och sker i enlighet med gällande hyreslag.
Innan uppsägning sker skickas ett brev till hyresgästen med begäran om rättelse, det vill säga hyresgästen uppmanas att vidta åtgärder för att åtgärda problemet.

VÄRME

Acasa Bostads mål är det ska vara 21°C i lägenheten(+/-0,5°C). Under sommartider kan det bli varmt i lägenheten och det rekommenderas att du skaffar egen
luftkonditionering eller fläkt.