13 NYPRODUCERADE LÄGENHETER I LINKÖPING


Bara ett stenkast från Stångån uppför vi en ett hus om 12 lägenheter i modern tappning. Utöver detta hus så restaurera vi ett mindre hus på fastigheten tillbaka till dess ursprungsskick. Projektet beräknas stå klart 2019.

Vi producerar 11 lägenheter i KL-trä samt restaurerar en befintlig byggnad.

Området kring Brf Kocken karaktäriseras av flerbostadshus och villor som är byggda på 1930 – 60 talet. Det finns även äldre bebyggelse från sekelskiftet, främst arbetarbostäder som tillkom före planerad bostadsbebyggelse 1930. Den nuvarande kvartersstrukturen består av friliggande hus och öppna gårdar. där enkla sadeltaksvolymer, 1-2 våningar, i puts, trä eller tegel är ett återkommande uttryckt.

Exteriört ges den befintliga byggnaden ett medvetet och sammanhållet uttryck. Se mer nedan.

FAKTA

Plats Linköping

Byggstart 2018

Inflyttningsår Q3 2018

Anmäl ditt intresse och få löpande informationom våra kommande projekt.

ANMÄL INTRESSE HÄR

GESTALTNINGSIDÉ

Tak
Falsad plåt, mörkgrå kulör

Kupor
Falsad plåt, mörkgrå kulör

Rännor, stuprör
Mörkgrå kulör, fasaden ramas in av stupränna vid knutarna

Panel
Stående träpanel, ljus kulör

Fönster och dörrar
Mörkbetsat trä

Sockel
Mörkgrå kulör