ETT NATURLIGT HEM.


ACASA Bostad utvecklar bostäder med naturen som bas. Våra bostäder ska bidra till en bättre miljö. Därför har vi gjort valet att enbart bygga bostäder av trä. Tysta, naturliga, vackra och klimatsmarta bostäder med fokus på Stockholm, Östergötland och Dalarna.

ACASA BYGGER I LINKÖPING